Visjon

Vår visjon: 

SAMMEN MED JESUS UT TIL MENNESKER

Våre verdier:

VITNE
Vi ønsker å fortelle om Jesus og hvordan det er å leve med en kristen tro.
Ikke alle kan "preke og evangelisere", men de fleste av oss kan invitere til et levende og varmt fellesskap.

VARMT FELLESSKAP
Fellesskap er viktig for oss alle. Enten det store fellesskapet som samles til gudstjeneste på søndag, eller i småfellesskap gjennom uka. Vi er skapt til å høre sammen. Vi er veldig forskjellige og vi ønsker uansett bakgrunn eller livssituasjon å ønske alle velkommen til fellesskap med Jesus og hans venner.

VOKSE
Gjennom det kristne fellesskapet og i samtale og bibellesing vokser vi som kristne. Det å bli mer kjent med Jesus gir vekst, modning og utrustning.

TILBE
Bønn er en viktig del av det kristne livet, men også å leve i tilbedelse.
Det betyr i praksis at vi legger hele livet i Guds hender.
Smått eller stort som skjer i livet, så ber vi om Guds ledelse. Det er tilbedelse.

TJENE
Som Jesu kropp på jord (menigheten), så er tjeneste viktig. Det er alltid en ledig plass for den som vil tjene Gud og mennesker. Det finnes praktiske oppgaver og det finnes "åndelige" oppgaver. Dette er ingen motsetning, men en forutsetning for at Jesu kropp på jord skal fungere.

BLI MED!

 

Bilde

 

 

Powered by Cornerstone