Hvem er vi?

Ikke alle vet hva en "frikirke" er, og det kan være vanskelig å si akkurat "hva vi er"... Vi vil ganske enkelt si; du blir best kjent med oss med å være sammen med oss...!

Hvem er vi?

Vi er en fler-generasjonsmenighet som tilhører den Evangelisk Lutherske Frikirke. Vi ble etablert 10.10.2010 og er en av de "yngre" menighetene blant Frikirkens 82 menigheter. Vi har et eget kirkelokale sentralt beliggende på "Nordsida" i Steinkjer. Dette var tidligere et bilverksted som er ombygd og oppusset til et svært anvendelig og fleksibelt kirkebygg. Her møtes mennesker i alle aldre til et trygt og godt fellesskap. Hos oss vil du oppleve engasjerte mennesker i forskjellige tjenester som bl.a. musikk, kjøkkentjeneste, i søndagsskolen, i tekniske oppgaver, praktiske oppgaver, vasking og forbønnstjeneste m.m. For oss er det å være en del av en levende menighet; å tjene hverandre med de nådegavene Gud har gitt oss. Slik blir menigheten som en stor familie. Vi kjenner hverandre på godt og vondt og hos oss er det rom for å dele både sorger og gleder.

Gudstjenesten er vår hovedsamling.

Søndager samles store og små til gudstjeneste. Her vil du oppleve gudstjenester i forskjellige former og uttrykk, men med faste og gjenkjennende elementer. I all hovedsak ønsker vi det skal det være uformelt og livsnært. Vi har et eget band som spiller svært godt sammen til alles glede og velsignelse. Det er søndagsskole for de minste barna (3-10 år) hver ordinære gudstjeneste.

Hos oss finner du noe for alle generasjoner 

Søndagsskole (3-10 år), Tweens 5.-7. klasse, Together (ungdomskvelder fra 8. klasse), gudstjenester, bønnemøter, temamøter, mannskor, husfellesskap, bake- og misjonsgruppe, og andre uformelle treff. 

Du er velkommen til å bli med i fellesskapet.

Vi gleder oss stort over å se nye ansikter og håper du vil trives sammen med oss. Når du kommer på våre gudstjenster blir du møtt med et smil og et håndtrykk og ønsket velkommen. Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på eller vil snakke om. 

Om Frikirken

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke, med menigheter fra Alta i nord til Lyngdal i sør. "Sammen om oppdraget" er hele Frikirkens slagord, og menighetene, synoden, tilsynsområdene og hovedkontoret står sammen om oppdraget vi har fått: å dele evangeliet i vårt eget nabolag og ute i verden. I 2017 vedtok Frikirken en målplan for perioden 2018-2023. Den har tre punkter:

  • Jesus i hverdagen
  • Jesus til nye generasjoner
  • Jesus til nye mennesker

🔗 Gå til Frikirkens målplan.

Lokale menigheter

Kirkesamfunnet består i 2020 av til sammen 82 menigheter spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken.

Du er hjertelig velkommen til Frikirkens fellesskap! Finn din lokale menighet i søkefeltet på forsiden, eller se oversikten over menigheter.

🔗 Gå til oversikt over Frikirkens menigheter.

En fri kirke

Frikirken ble dannet i 1877. De som dannet kirken mente at det er de som bekjenner den kristne tro som skal styre i kirken. De dannet en synode (kirkesamfunn) med menigheter styrt av eldste (presbytere), og frikirkens kirkeordning kalles derfor presbyterialsynodal.

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

🔗 Mer om Frikirkens kirkeordning.
🔗 Bekjennelsesskriftene som Frikirken bygger sin lære på.
🔗 Kirke nedenfra – om årsakene til at Frikirken ble stiftet. Av Birger Løvlie, 2020 (pdf).

Powered by Cornerstone