Personvern

1. Generelt

Steinkjer frikirke respekterer personvernet og derfor er vårt medlemsregister og vår nettside utviklet på en måte som gjør at ingen urettmessig kan hente ut informasjon. Den som skal registreres må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert, og ved medlemsregistrering kreves det signatur fra den som skal registreres, eller foreldre/foresatte i forbindelse med dåp eller registrering av barn.
 

2. Medlemsregister

Cornerstone er plattformen som medlemsregisteret for Steinkjer frikirke bruker. Plattformen er felles for alle medlemmer i Frikirken i Norge. Tilgangen til Cornerstone skjer via to-stegs pålogging og det er bare personer som har et konkret behov som har tilgang til medlemsdatabasen.

2.1 Andre register

De enkelte virkegreiene eller gruppene i menigheten kan opprette egne medlemslister med relevant informasjon for den enkelte virkegreinen eller gruppen – jfr. Pkt. 3.


3. Personopplysninger som lagres

Menigheten lagrer følgende personopplysninger om medlemmene:

Medlemslister / Annet Opplysninger som lagres Merknad Ansvarlig

Menigheten

Kirkebok

Lovpålagt

Eldsteråd

Frifiskerne

Navn
Adresse
Fødselsdato
Kontaktinfo på minst en foresatt
Betalt medlemsavgift

FriBU

Søndagsskoleleder

Tweens

Navn
Fødselsdato
Kontaktinfo på en forelder
Betalt medlemsavgift

FriBU

Tweens ledelse

Together

Navn
Fødselsdato
Epost
Telefonnummer
Betalt medlemsavgift

FriBU

Togethers ledelse

Konfirmanter

Navn
Adresse
Fødselsdato
Kontaktinfo på foreldre
Epost
Telefonnummer

 

Pastor

Husgrupper

Navn
Adresse
Fødselsdato
Epost
Telefonnummer

 

Pastor

Turer og leirer
for de under 18 år

Navn
Adresse
Alder eller fødselsdato hvis relevant
Generell kontaktinformasjon
Relevant info om helse, allergier osv.

Slettes
etter gjenomført
tur

Leder for aktuelt arrangement

       


Utskrifter med informasjon som ikke lenger er aktuell å ta vare på sikkerhetsmakuleres. Ellers oppbevares slike papirer bak lås der bare et fåtall av menighetens helt sentrale ledere har tilgang.

4. Hvordan brukes informasjonen?

Informasjonen vi lagrer er ment for å kunne gi best mulig informasjon, oppfølging og tilbud fra menighetens side.

Steinkjer frikirke vil ikke dele eller på noen måte selge eller gi videre informasjonen vi har fått fra deg til en tredjepart. Vi vil bare dele noe informasjon for å kunne levere de tjenestene vi lover, eksempelvis vil vi dele deltagerlister til turer med innleide turoperatører, hoteller eller lignende.

Informasjon om navn, adresse, alder, epost og telefonnummer kan bli delt innad i organisasjonen, mellom virkegreiner, hvis det er tjenlig for deg.

Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss er dette mulig, men medlemsopplysninger kan vi ikke slette helt, da vi er pålagt å arkivere disse eller overlevere til Statsarkivet som kirkebøker av historisk interesse.
 

5. Hvilke lover gjelder?

Steinkjer frikirke er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger.

Powered by Cornerstone