Velkommen til gudstjeneste – søndager kl. 11.00!

Kalender

Fredag 21. september
Together Velkommen til Together! Frikirkens ungdomstreff.
kl. 19:00 - 21:30
Søndag 23. september
Gudstjeneste i Mosvik Velkommen til gudstjeneste i Mosvik Frikirke Tale
kl. 11:00 - 13:00
Mandag 24. september
Dametreff Velkommen til uformelt og sosialt treff for damer
kl. 12:00 - 13:30
Søndag 30. september
Gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste i Frikirken Tale Vitn
kl. 11:00 - 13:00
Onsdag 3. oktober
Bønnetimen Velkommen til en time med bønn i Frikirken. Vi le
kl. 12:00 - 13:00
Fredag 5. oktober
Together Velkommen til Together! Frikirkens ungdomstreff.
kl. 19:00 - 21:30
Søndag 7. oktober
Gudstjeneste i Mosvik Velkommen til gudstjeneste i Mosvik Frikirke Tale
kl. 11:00 - 13:00
Fredag 12. oktober
Together Velkommen til Together! Frikirkens ungdomstreff.
kl. 19:00 - 21:30
Søndag 14. oktober
Gudstjeneste m/nattverd Velkommen til gudstjeneste i Frikirken Tale av Ro
kl. 11:00 - 13:00
Onsdag 17. oktober
Bønnetimen Velkommen til en time med bønn i Frikirken. Vi le
kl. 12:00 - 13:00
Mandag 22. oktober
Dametreff Velkommen til uformelt og sosialt treff for damer
kl. 12:00 - 13:30
Onsdag 24. oktober
Menighetsmøte Menighetsmøte for medlemmer i Steinkjer Frikirke.
kl. 19:00 - 21:30

Steinkjer Frikirke har flyttet!
Vi har kjøpt Ølvegata 24 som tidligere har vært bilverksted. Selve kirkebygget (verkstedet) skal bygges om og vi håper det er klart i løpet av første halvår 2019. Frem til da, er samlingene i kafeen.

Ta med en venn og kom!