Velkommen til gudstjeneste – søndager kl. 11.00!

UTLEIE

Behov for å leie et lokale til selskap, møter eller konsert?

Kalender

Søndag 16. august
Gudstjeneste m/nattverd Velkommen til gudstjeneste i Frikirken Tale Vitn
kl. 11:00 - 13:00
Onsdag 19. august
Bønnetimen Velkommen til bønnemøte i frikirken. Vi samles fo
kl. 12:00 - 13:00
Søndag 23. august
Gudstjeneste i MOSVIK Velkommen til gudstjeneste i Mosvik Tale av Georg
kl. 11:00 - 13:00
Søndag 30. august
Gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste i Frikirken Tale Ord
kl. 11:00 - 13:00
Onsdag 2. september
Bønnetimen Velkommen til bønnemøte i frikirken. Vi samles fo
kl. 12:00 - 13:00
Onsdag 16. september
Bønnetimen Velkommen til bønnemøte i frikirken. Vi samles fo
kl. 12:00 - 13:00
Onsdag 30. september
Bønnetimen Velkommen til bønnemøte i frikirken. Vi samles fo
kl. 12:00 - 13:00
Lørdag 10. oktober
Sang- og musikkdag Velkommen til frikirkens sang og musikkdag. Her b
kl. 12:00 - 22:00
Søndag 11. oktober
Jubileumsgudstjeneste m/nattverd Velkommen til festgudstjeneste i Frikirken Tale
kl. 11:00 - 13:00