Utleie

Utleie i Frikirken

Det er mulig å leie Frikirken til mange typer arrangement.
Vi har et fleksibelt bygg med flere soner hvor man kan oppholde seg.

Det kan serveres inntil 150 personer med full oppdekning for både middag og kaffe.
Vi har småbord og langbord, små og store rom.
Vårt kjøkken er godt utstyrt og er veldig brukervennlig.

Vi har godt AV-utstyr som dekker alle rom. Det finnes teleslynge i kirkesalen.

Det er ikke anledning til å servere eller nyte alkohol i våre lokaler.
Evt. skader faktureres.

Vi forbeholder oss retten til å vurdere et hvert leieforhold.

PRISER:

Hele hovedetasjen; kirkesal, bønnerom, kafé, kjøkken og toaletter: Kr.2.500.-

KAFÉ: Kr. 600.-

BØNNEROM: Kr. 500.-

KIRKESAL: Kr. 800.-

KJØKKEN: Kr. 1.000.-

Vasking: Kr. 1.000.-
Det er anledning til å vaske selv og da faller denne kostnaden bort.

Leien inkluderer inventar og bruk av toaletter og nødvendig AV-utstyr.