Møter med Jan Rettedal

Forkynner Jan Rettedal besøker Steinkjer Frikirke 25. - 28. April.
Tema denne gangen er: Tro for tøffe tider.
Ta med en venn og kom!