Smittevern

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

Nyhet | Dato: 23.03.2021

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 14. april.

– Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Her kan du se en oversikt over nasjonale tiltak:

NASJONALE TILTAK

Smittevern i Steinkjer kommune:

INFO STEINKJER KOMMUNE

Powered by Cornerstone