Utleie

Frikirken kan leies til forskjellige arrangement.
Det er plass til maks 80 personer i ordinære stol-rekker.
Ved bruk av småbord kan man dekke til 60-70 personer.
Lokalet har normalt utrustet kjøkken,
to toaletter og en kirkesal, samt et grupperom.

UTLEIE AV STEINKJER FRIKIRKES LOKALER

 

PRIS
Steinkjer Frikirkes medlemmer som rydder og vasker:  Kr.500.-

Eksterne leietakere som rydder og vasker:                    Kr.900.-

Eksterne leietakere som ønsker at vi vasker:                 Kr.1.200.-

Leien betales ved utlevering av nøkkel.

 

Alle tar med søppel og kaster i container i bakgården.

 

NØKKEL og AVTALE OM UTLEIE

Kontakt Grim Skjetne tlf. 971 68 330, grim.skjetne@gmail.com

 

Pianoet, lyd- og bildeanlegget kan benyttes etter avtale. 
Øvrige musikkinstrumenter er private og kan ikke brukes.

Vi oppfordrer folk til å behandle inventar og utstyr forsiktig.
Om noe skulle bli ødelagt, gir dere beskjed til Grim Skjetne.

 

Med vennlig hilsen

DIAKONATET